Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EK1191 Kursupplägg

EK1191 Mätteknik – upplägg och examination

Kursen är indelad i fyra block som vardera innehåller föreläsningar, övningar, webuppgift/KS och en laboration. Därutöver ingår en avslutande skriftlig tentamen som behandlar både teorin från kurslitteraturen och från laborationerna.

En del av examinationen sker genom webuppgiften, som kan ses som en individuell hemuppgift. Webuppgiften kan göras vid valfri tidpunkt sedan systemet öppnats för det aktuella avsnittet fram till kontrollskrivningstillfället. Den som blir underkänd på webfrågesystemet har möjlighet att i stället skriva KS vid tillfälle enligt nedan. Webfråga eller KS måste vara godkänd före laborationstillfället.

Webuppgifterna är individuella så var och en måste lösa sina uppgifter. Samarbete är tillåtet så länge den inloggade själv skickar ett svar som han ansvarar för och förstår. Användningen av valfria hjälpmedel är tillåten. För ledning hänvisas i första hand till övningarna, i andra hand till kursansvarig. Doktorander på MST kan eventuellt också ge hjälp. Vi kommer dock inte att ge färdiga svar till uppgifterna.

Kontrollskrivningen är alltså endast ett alternativ för den som inte vill göra webfrågan eller som misslyckats med den. Kurslitteraturen får medföras på KS, men uppgiften löses strikt individuellt. Kurslitteratur i EK1191 samt räknare får användas. Skrivtid 45 min.

För godkänt på kursen krävs följaktligen

  • EK1191 Lab1: Webuppgift/KS och laboration i per 1 (1 hp).
  • EK1191 Lab2: Webuppgift/KS och laboration i per 1 (1 hp).
  • EK1191 Lab3: Webuppgift/KS och laboration i per 2 (1 hp).
  • EK1191 Lab4: Webuppgift/KS och laboration i per 2 (1 hp).
  • EK1191 Tentamen (förhandsanmälan) efter period 2 (2 hp)

Den som blir underkänd på Webfråga/KS kan efter anmälan skriva ny KS under våren. För den som har godkänd webuppgift eller KS finns igentagningstilfällen för laborationer.