Kursdata & kursanalys

I have all the data here:

Course evaluations and analysis 

But I upload the latest here:

Kursomgång Examinator och kursansvarig Andra programmoment som ingår i kursenhave Form av examination och när den utförs Antal reg. studenter Examinationsgrad; av aktiva (totalt) vid första ex-tillfället. Betygsfördelning. Senare ex-grad kan dessutom anges. Förändringar som införs i årets kurs (exempel fr kursanalys) Kursanalys (ladda upp dokumentet)
HT17 John Folkesson ... ... ... ... ... ... ...

https://www.kth.se/social/course/EL2320/survey/4682/report?subgroups=ht-2017-50

Course Analysis

Course Survey

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher John Folkesson changed the permissions 26 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News