Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Tue 27 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: D1
Wed 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Tue 3 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Fri 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Week 46 2020 Show in My Schedule
Wed 11 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Fri 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Week 47 2020 Show in My Schedule
Wed 18 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Fri 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Fri 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 AE20
Lecture Teachers: John Folkesson
Location: E1
Week 1 2021 Show in My Schedule
Fri 8 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020 AE20
Examination Teachers: John Folkesson
Note: Home exam.
Feedback News