Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q2
Thu 21 mar 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Fri 22 mar 10:00-12:00 Seminarium 1 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q22

Boolean logic and arithmetic

Fri 22 mar 13:00-15:00 Seminarium 1 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q22

Boolean logic and arithmetic

Fri 22 mar 15:00-17:00 Seminarium 1 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q22

Boolean logic and arithmetic

Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Tue 26 mar 10:00-12:00 Seminarium 2 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Sequential logic

Tue 26 mar 13:00-15:00 Seminarium 2 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q31

Sequential logic

Tue 26 mar 15:00-17:00 Seminarium 2 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q31

Sequential logic

Wed 27 mar 13:00-15:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Thu 28 mar 10:00-12:00 Seminarium 3 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Machine language and assembly language

Thu 28 mar 13:00-15:00 Seminarium 3 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q15

Machine language and assembly language

Thu 28 mar 15:00-17:00 Seminarium 3 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q15

Machine language and assembly language

Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 13:00-15:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Tue 2 apr 08:00-10:00 Seminarium 4 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Computer architecture

Tue 2 apr 10:00-12:00 Seminarium 4 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q15

Computer architecture

Wed 3 apr 08:00-10:00 Seminarium 4 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q15

Computer architecture

Thu 4 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Fri 5 apr 08:00-10:00 Seminarium 5 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Assembler

Fri 5 apr 10:00-12:00 Seminarium 5 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q15

Assembler

Fri 5 apr 13:00-15:00 Seminarium 5 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q15

Assembler

Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q11
Wed 10 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Fri 12 apr 08:00-10:00 Seminarium 6 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location M31

VM I

Fri 12 apr 10:00-12:00 Seminarium 6 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location M31

VM I

Fri 12 apr 13:00-15:00 Seminarium 6 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location M35

VM I

Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q11
Thu 25 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location L51
Fri 26 apr 08:00-10:00 Seminarium 7 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q31

VM II

Fri 26 apr 10:00-12:00 Seminarium 7 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q15

VM II

Fri 26 apr 13:00-15:00 Seminarium 7 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q17

VM II

Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q31
Thu 2 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q36
Fri 3 may 08:00-10:00 Seminarium 8 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

High level language and syntax analysis

Fri 3 may 13:00-15:00 Seminarium 8 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q15

High level language and syntax analysis

Fri 3 may 15:00-17:00 Seminarium 8 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q15

High level language and syntax analysis

Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 13:00-15:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q33
Wed 8 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q24
Fri 10 may 10:00-12:00 Seminarium 9 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Code generation

Fri 10 may 13:00-15:00 Seminarium 9 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Code generation

Fri 10 may 15:00-17:00 Seminarium 9 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q15

Code generation

Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q26
Fri 17 may 08:00-10:00 Seminarium 10 - Group 1
VT 2019
Seminar
Location Q21

Operating system

Fri 17 may 10:00-12:00 Seminarium 10 - Group 2
VT 2019
Seminar
Location Q21

Operating system

Fri 17 may 13:00-15:00 Seminarium 10 - Group 3
VT 2019
Seminar
Location Q17

Operating system

Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location Q17
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 08:00-12:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location U21, U31, U41, W37
Feedback News