Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Fri 17 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L21
Week 4 2020 Show in My Schedule
Tue 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location Q11
Wed 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location Q11
Thu 23 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L21
Fri 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 5 2020 Show in My Schedule
Tue 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location Q11
Thu 30 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L21
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location Q13
Thu 6 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location Q13
Fri 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Thu 13 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 12:00-14:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Tue 18 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Wed 19 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 9 2020 Show in My Schedule
Tue 25 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Wed 26 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Magnus Jansson
Location L22
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 14:00-19:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Magnus Jansson
Location M23, M24
Week 23 2020 Show in My Schedule
Fri 5 jun 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Magnus Jansson
Location U61
Feedback News