The Sustainable Scientist

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detailed information about the course will be available on Canvas when the course starts.

General information:

the course is given in period 4 every year.

To apply for the course, please fill in the form using this link:

https://www.kth.se/form/fak3127-the-sustainable-scientist-course-application-form

Preliminary schedule for Spring 2021 (all classes will be online Spring 2021).

Mandatory attendance. If you cannot attend it is usually possible to solve with extra assignment.

March 22 10:15-12:00 Lecture: Introduction, scientific misconduct

March 29 10:15-12:00 Lecture: Publication ethics, authorship issues, research on humans

April 19 10:15-12:00 Peer-review Seminar

May 3 10:15-12:00 Lecture Design, Technology and Gender

May 3 13:15–16.00  Lecture Narratives of sustainability

May 10 13:15-16:00 Seminar: ”positioning your research”

May 21 9:15-12:00 Workshop on IP Management in Research at KTH

Teachers

Feedback News