Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Maria Shamoun
Location: T53, T54
Mon 26 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 27 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 27 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 28 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T63
Wed 28 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Fri 30 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Fri 30 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 3 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T63
Tue 3 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 3 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 4 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Thu 5 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 5 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Fri 6 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 9 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 10 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Wed 11 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 11 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Thu 12 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T3
Mon 16 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Mon 16 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 17 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 18 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 18 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 19 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Thu 19 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 20 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Mon 23 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Tue 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 24 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 25 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 26 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 26 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T61
Tue 1 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 1 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Wed 2 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 2 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 3 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Thu 3 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 4 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Week 41 2019 Show in My Schedule
Tue 8 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 8 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 9 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 9 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Thu 10 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 11 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Week 43 2019 Show in My Schedule
Wed 23 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENA
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Mon 28 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Fri 1 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Fri 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Wed 6 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Thu 7 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Fri 8 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T1
Tue 12 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Wed 13 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Thu 14 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Tue 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Wed 20 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Fri 22 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Tue 26 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T1
Fri 29 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T1
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Tue 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Wed 4 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 4 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Thu 5 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Wed 11 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Fri 13 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T2
Week 3 2020 Show in My Schedule
Tue 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Maria Shamoun
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENB
Feedback News