Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Thu 24 jan 13:00-16:00 Kurs Introduktion
VT 2019
Lecture
Location T2

gemensam introduktion till kurser HL2015 och HL1014 del1.

Fernando Seoane och Gösta Hellström.

Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning i kvalitet
VT 2019
Lecture
Location T63

Föreläsare Per Gillblom

Tue 29 jan 13:00-16:00 Föreläsning i standardisering
VT 2019
Lecture
Location T2

Föreläsare Per Gillblom

Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 15:00-18:00 Föreläsning i medicinsk teknik regelverket
VT 2019
Lecture
Location T2
Thu 7 feb 13:00-16:00 Föreläsning: kvalitet i användning medicinsk teknik utrustning
VT 2019
Lecture
Location T2

Föreläsare Heikki Teriö

Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 13:00-16:00 Föreläsning i kvalitet inom medicinsk teknik avdelning
VT 2019
Lecture
Location T2

Föreläsare Heikki Teriö

Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning i Regelverket Global
VT 2019
Lecture
Location T2

Föreläsare Heikki Teriö

Fri 15 feb 13:00-15:00 Seminar
VT 2019
Lecture
Location T55

Background research and technical writting

Week 12 2019 Show in My Schedule
Wed 20 mar 13:00-16:00 Studiebesök Getinge /maquet Critical AB
VT 2019
Study visit

Group A

Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 09:00-12:00 Studiebesök Getinge /maquet Critical AB
VT 2019
Study visit

Group B

Fri 29 mar 09:00-12:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit

Studiebesök till Elekta

Feedback News