News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 19 December 2019 08:00
Changed by scheduling staff 5 December at 13:37
October 2019
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 3 October at 13:46

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 6 September at 11:22
Scheduling staff edited 2 October at 14:36

Torsdag 3 oktober 2019 kl 0913:00 - 117:00

 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 20 August at 15:21

Torsdag 3 oktober 2019 kl 150:00 - 172:00

Scheduling staff edited 6 September at 11:22

Torsdag 3 oktober 2019 kl 105:00 - 127:00

Scheduling staff edited 2 October at 14:36

TorOnsdag 39 oktober 2019 kl 150:00 - 172:00

 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 16 August at 08:40

Torsdag 26 septem3 oktober 2019 kl 153:00 - 175:00

Scheduling staff edited 20 August at 15:21

Torsdag 3 oktober 2019 kl 1308:00 - 150:00

Scheduling staff edited 6 September at 11:22

Torsdag 3 oktober 2019 kl 0813:00 - 105:00

Scheduling staff edited 2 October at 14:36

TorOnsdag 39 oktober 2019 kl 1308:00 - 150:00

 
September 2019
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 6 September at 11:22
 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 15 August at 10:04

TorOnsdag 32 oktober 2019 kl 08:00 - 12:00

de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58

Scheduling staff edited 6 September at 11:22

OnTisdag 28 oktober 2019 kl 08:00 - 120:00

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 20 August at 15:21

OnTorsdag 23 oktober 2019 kl 13:00 - 17:00

Scheduling staff edited 6 September at 11:22

TorOnsdag 32 oktober 2019 kl 1309:00 - 171:00

 
August 2019
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 16 August at 08:40

Torsdag 26 septem3 oktober 2019 kl 131:00 - 153:00

Scheduling staff edited 20 August at 15:21

TorOnsdag 32 oktober 2019 kl 115:00 - 137:00

 
under
HT 2019 TBYPH2
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 19 June at 09:39

TorOnsdag 3 okto25 september 2019 kl 13:00 - 157:00

953a8699-6242-42e3-b52e-c592e62c8c2469cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8

[{u'user_idname': u'u14e4nqjSten-Christian Hebert', u'user_nameid': u'Alicja Tykocka Str\xf6mu17irej1', u'user_acronym': u'alicjatssten2'}]

Scheduling staff edited 16 August at 08:40

OnTisdag 254 september 2019 kl 13:00 - 17:00

69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c

 
Feedback News