Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W25
Fri 7 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W25
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture
Location W25
Note: Extern föreläsare
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location W38
Mon 17 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location W38
Tue 18 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Clas Göran Wilke
Location W25
Wed 19 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Clas Göran Wilke
Location W25
Thu 20 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Clas Göran Wilke
Location W25
Fri 21 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Clas Göran Wilke
Location W25
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location W38
Tue 25 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W38
Wed 26 sep 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location W38
Wed 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location W38
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Alicja Tykocka Ström
Location XW344
Tue 2 oct 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TBYPH2
Computer laboration Teachers: Alicja Tykocka Ström
Location XW344
Wed 3 oct 08:00-12:00 Studiebesök
HT 2018 TBYPH2
Study visit Teachers: Alicja Tykocka Ström
Location XW344
Thu 4 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W37
Thu 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Alicja Tykocka Ström
Location XW344
Thu 4 oct 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TBYPH2
Computer laboration Teachers: Alicja Tykocka Ström
Location XW344
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W38
Mon 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Sten-Christian Hebert
Location W38
Tue 9 oct 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TBYPH2
Lecture Teachers: Thomas Johansson
Location XW343
Week 43 2018 Show in My Schedule
Tue 23 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018 TBYPH2
Examination Teachers: Sten-Christian Hebert, Alicja Tykocka Ström, Thomas Johansson, Clas Göran Wilke
Location W38
Feedback News