News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 23 September at 16:47

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3Digital

['TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 2 October at 04:35

['TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 9 October at 04:33

['TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_HUPK_3']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_HUPK_3']

Scheduling staff edited 23 October at 04:32

['TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3']

 
Scheduling staff created event 10 September at 16:29
Scheduling staff edited 18 September at 04:52

['TIBYH_ABYIPBEO_3', 'TIBYH_PBEOABYI_3', 'TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 2 October at 04:44

['TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 9 October at 04:37

['TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 29 June at 08:49

db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7Digital

['TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPK_3']

Scheduling staff edited 10 July at 04:32

['TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 26 August at 09:46

FöreläsningÖvrigt

FöreläsningÖvrigt

Studiedag

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

Scheduling staff edited 10 September at 16:29

OnsMåndag 216 september 2020 kl 08:00 - 120:00

['TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3']

Scheduling staff edited 18 September at 04:37

['TIBYH_ABYIPBEO_3', 'TIBYH_PBEOABYI_3', 'TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 2 October at 04:35

['TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3']

Scheduling staff edited 9 October at 04:33

['TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3']

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

d7857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937Digital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4Digital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4daeDigital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8Digital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4daeDigital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4daeDigital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:18
Scheduling staff edited 30 May at 04:46

['TIBYH_PBEOFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3', 'TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_ABYIHUPK_3']

Scheduling staff edited 10 August at 13:29

385c421b-7375-41bf-ac89-76e192c6e63fDigital

['TIBYH_FUISABYI_3', 'TIBYH_PBEOHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3', 'TIBYH_HUPKPBEO_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:34

['TIBYH_ABYIHUPK_3', 'TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_FUISPBEO_3', 'TIBYH_PBEOFUIS_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ABYI_3']

Scheduling staff edited 21 August at 11:04

[{'user_id': 'u18l9css15mn4j', 'user_name': 'Hans ZetterholLars Olov Carlheim', 'user_acronym': 'hanzettelocar'}]

Scheduling staff edited 11 September at 04:38

['TIBYH_HUPKABYI_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_FUISHUPK_3', 'TIBYH_ABYIFUIS_3']

Scheduling staff edited 18 September at 04:37

['TIBYH_ABYIPBEO_3', 'TIBYH_PBEOABYI_3', 'TIBYH_HUPK_3', 'TIBYH_FUIS_3']

 
Feedback News