Programmering I

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the course!

ID1018 Programming I is an introductory course in programming.

The student learns about basic programming and object-oriented programming. The course covers also basic algorithms and data structures. The programming language used is Java. 

Välkommen till kursen!

ID1018 Programmering I är en nybörjarkurs i programmering.

Man lär sig grundläggande programmering och objektorienterad programmering. Kursen tar även upp grundläggande algoritmer och datastrukturer. Programmeringsspråket är Java.

Lärare

Nästa schemahändelse

Ons 17 apr 14:00-18:00 Omtenta Plats: Ka-205, Ka-208, Ka-210

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter