Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Course Info

Course Info

Course Info

Kursinfo

Kursinfo

Teacher Fadil Galjic created page 10 October 2014

Fadil Galjic tagged with info. 10 October 2014

One user removed his/her comment
commented 1 November 2016

Jag har en obligatorisk labb i digital design samma tid och dag som jag har en labb i den här kursen. Är det möjligt att få en annan labbtid för det tillfället?

Teacher commented 1 November 2016

Välj en annan tid i samma vecka, tidigt och sent brukar ha bättre om plats.