Logic Programming, Basic Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Information på svenska:

ID1213 är inställd detta läsår.

Kontakta kursansvarig för mera detaljer, sjoland@kth.se.

- Thomas

<kursinformation för ID1213  inför HT19. Vi använder inte CANVAS i år. Nyhetsflödet ("News feed") innehåller sammanfattning efter varje lektion. Skicka gärna in frågor där som alla kan se, så svarar jag så fort jag hinner.

ID1213 följs av en skriftlig tentamen. >

De senaste två kursanalyserna

(Kursanalys ID1213 ht18.pdf)

(Kursanalys_ID1213_2017.pdf).

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Information in English:

<course information for ID1213  for the autumn 2019 edition. We don't use CANVAS this year. The News Feed contains a summary of what the lectures contained. Please post your questions there, and I will answer as soon as possible.> 


Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule as well on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News