Artificial Intelligence and Applied Methods

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the AI course!

Course home page: http://www.kth.se/student/kurser/kurs/ID1214?l=en

(Description in Swedish see Artificiell intelligens och tillämpningar)

The course gives an overview of Artifical Intelligence and Applied Methods.

The focus is on several different areas of Artifical Intelligence with AI-problems, and Methods and includes areas such as: Intelligent /Knowledge-based systems, Agent / multi-agent systems, Natural language processing and strategies.

Main content:

- Fundamental AI-problems and solutions

- Search-algorithms, Scheduling and Planning

- Expert systems, Knowledge-Based Systems, Intelligent systems, Knowledge representation

- Reasoning Strategies, Decision-support and Heuristics

- Multi-agent systems, Intelligent agents and Meta-agents

- Machine learning and Neural Networks

- Natural Language Procssing, parsing and  genereration

- Cognitive computation

You can find information about the course schedule as well on the course web. More information about the course web.

Teachers

New event

Mon 26 oct 08:00-10:00 Föreläsning Location: Ka-210

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News