Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 28 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Thu 29 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-303
Week 36 2019 Show in My Schedule
Wed 4 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Thu 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Week 37 2019 Show in My Schedule
Wed 11 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Thu 12 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Week 38 2019 Show in My Schedule
Wed 18 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Thu 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-211
Week 39 2019 Show in My Schedule
Wed 25 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Thu 26 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-211
Week 40 2019 Show in My Schedule
Wed 2 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Week 41 2019 Show in My Schedule
Wed 9 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Fri 11 oct 08:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Alf Thomas Sjöland
Location Ka-204
Week 42 2019 Show in My Schedule
Fri 18 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Ka-205
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta
Location Ka-204
Feedback News