Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

December 2018
Schemahändelse Omtenta, 18 december 2018 14:00
Ändrades av schemahandläggare 7 december 13:17
Augusti 2018
Administratör Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 29 augusti 2018
 
Oktober 2017
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 11 oktober 2017
Lärare Alf Thomas Sjöland korrigerade 11 oktober 2017

Summary of lecture week 7

Meta programming. The primitives var, nonvar, ground.¶How to  implement apply in Prolog. map_list as an example of "higher order programming" à la functional programming.¶

Meta programming. The primitives var, nonvar, ground.¶

arg and functor to construct and deconstruct terms.¶

How to collect all solutions in a list:
The primitives findall, bagof and setof.

Self interpreters. The Vanilla prolog interpreter.

Expert systems in Prolog.

 
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 11 oktober 2017
 
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 2 oktober 2017
Lärare Alf Thomas Sjöland korrigerade 2 oktober 2017

Summary of lecture week 5

Negation with the NAF-rule (negation as failure).

We defined the !-primitive (cut) and introduced "if-then-else"-syntax.

Search in graphs, and problem formulation med generate-and-test.

permute to generate all possible permutations of a list.

Some examples: N-queens, missionaries and cannibals,

Finding a path in a graph. Avoiding loops in graph search.

Different search methods for parallellism in Prolog was skipped.

All questions on the material are welcome! Use e-mail or this News feed.

 
September 2017
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 19 september 2017
Lärare Alf Thomas Sjöland korrigerade 29 september 2017

Summary of the lecture week 4

Algorithms over trees and lists. A dictionary implementerad with a sorted open-ended binary tree. Rreverse, append, merge to keep lists sortend. Defining flatten on nested lists.

The accumulating parameter technique. append3. Considering the complexity. Using apopend3 to divide a list in three parts. Which is better ((app o app) o app)  or (app o (app o app))  (using o for relation composition)?

Difference lists. Implementing append for difference lists. Complexity. Consider similarities between using difference lists and the accumulating parameter technique.

Generalising an algorithm by defining separate clauses for representations and equality.

"abstract data types", keeping the represenation separated from the algorithm.

 
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 13 september 2017
 
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 8 september 2017
 
Lärare Alf Thomas Sjöland skrev inlägget 8 september 2017
 
Feedback Nyheter