Logic Programming

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

NB!  ID2213 is cancelled this year.

Contact the course leader for more details, sjoland@kth.se.

- Thomas Sjöland

<ID2213 är avsedd för mastersstudenter inkl civilingenjörer på mastersprogram, medan ID1213 som ges på svenska kan läsas på grundnivå inom t.ex. högskoleingenjörsprogrammet TIDAB, civilingenjörsprogrammet CINTE (eller, om programledningen tillåter, från CDATE), eller kandidatprogrammet TKOMK förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda.> 

På denna kurssida finns information som gäller för kursen allmänt. Sådant som är specifikt för årets version skall egentligen ligga i CANVAS. Vi använder här enbart denna websida. 

Nyhetsflödet innehåller en dagbok där lektionernas innehåll och svar på studenters frågor sammanfattas.

Senate kursanalyser se nedan.

English:

<The course ID2213 is intended for masters students including students on the advanced level of the engineering degree "civilingenjör". Prerequisites are a bachelor degree or equivalent. Students from the english candidate program TCOMK interested in this course can contact me for a discussion before signing up. Registration for you will be based on the eligibility criteria for ID1213.

The course ID1213 is given in swedish in the first cycle and you can be registered only if the eligibility criteria are met.

we do not use Canvas. All information relevant is on this web.

The News feed contains a diary with the content of the Lectures interspersed with answers to questions posted by students.

Latest course analyses

(ID2213_HT18_Kursanalys.pdf) The answers to questions are in swedish, but you could probably decipher this

(Kursanalys_ID2213_2017.pdf).

>  - TS

Allmänt:

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News