Inläggsarkiv

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Inlägg visas normalt under Nyhetsflödet ihop med andra saker som hänt, med senast först. Nedan ger en överblick per månad.

Hittar du inte ett inlägg här kan den tillhöra ej valda omgångar/grupper.

Augusti 2018

29 augusti 16.10Alf Thomas Sjöland (Administratör)Hela världen får läsa
Hi I got a question concerning the extra slides I showed in lecture 1. I presented some background in the ...

Oktober 2017

11 oktober 10.47Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of lecture week 7 How to  implement apply in Prolog. map_list as an example of "higher order ...

11 oktober 10.45Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of lecture week 6 DCG syntax (Definite clause grammar) to express context dependent grammars directly ...

02 oktober 09.50Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of lecture week 5 Negation with the NAF-rule (negation as failure). We defined the !-primitive (cut) ...

September 2017

19 september 20.45Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of the lecture week 4 Algorithms over trees and lists. A dictionary implementerad with a sorted ...

13 september 17.32Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of the lecture week 3 I presented the model theory for logic programs. Important concepts: Herbrand ...

08 september 20.56Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Post from the news feed on the course ID2213 logic programming

08 september 11.16Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
summary of lecture 2 : I presented the unification algorithm that handles the equality theory in logic ...

01 september 12.07Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Summary of lecture 1: - general info about the course, learning objectives, examination, project, textbook, ...

Juni 2015

09 juni 17.50Alf Thomas Sjöland (Lärare)Hela världen får läsa
Still no schedule occurs. I plan to get the lectures synchronised with the course ID1213 so that they occur ...

Feedback Nyheter