Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Analog Electronics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till IE1202 Analog elektronik!

Alla dokument som rör kursen kommer att finnas tillgängliga via denna kurswebb. Kurs-PM, Lab-PM och uppgifter till studentövningarna hittar du under Kursdokument. I kursplaneringen finns lektionsplaneringen. Där kommer jag att lägga upp powerpoint-presentationer och kompletterande material till föreläsningarna. Sedan finns det diverse stöddokument för laborationer och elkretsberäkningar. Om du känner dig lite ringrostig på kretsberäkningar kan du ju alltid titta igenom de videos som finns där.

De powerpoints-presentationer jag använder på föreläsningar kommer att finnas i kursplaneringen.

Om du vill ställa en fråga som rör kursen och som kan vara av allmänt intresse kan du ställa frågan i detta forum. Jag svarar då så snart jag kan. Om någon student på kursen har svaret på frågan så är det fritt fram att skriva svar eftersom det är ett öppet forum.

Välkommen till kursen! /BM

Teachers