News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2015
Event Omtenta, 7 January 2016 14:00
Changed by scheduling staff 26 November 2015
September 2013
Victor Engström posted 16 September 2013

Victor Engström tagged with Analog elektronik. 16 September 2013

Teacher commented 16 September 2013

Just det. Jag vill att ni dokumenterar er konstruktion ( i lab 1 förförstärkaren) med handräkningar, verifiering med simulering, redovisning av mätresultat och en slutsats.

 
One person like the post
Victor Engström posted 9 September 2013

Victor Engström tagged with Analog elektronik. 9 September 2013

Teacher commented 9 September 2013

Den här uppgiften har jag gjort för att ni skall få träna på att sätta upp kretsekvationer.

1. Återkopplingen sker till minusingången.

2. Utgången kommer på grund av den höga förstärkningen i OP att drivas så att potentialen på plus- och minusingången blir lika.

3. Det går inga strömmar in i OP på dess ingångar.

4. Ställ upp kretsekvationer så att du kan lösa ut strömförstärkningen IUT/IIN

Vi har hittills bara pratat om spänningsförstärkning, dvs. vi har spänning på både ingång och utgång. Man kan göra strömförstärkare också så att strömmen på utgången beror direkt av strömmen på ingången till förstärkaren. Om du ritar upp hur strömmar går i kopplingen och ställer upp kretsekvationer så fixar du det nog. Generellt sett kan förstärkare styras av både ström och spänning på ingången och ge både ström och spänning på utgången. Då finns det fyra kombinationer av förstärkninguttryck.

 
May 2013
Event Tentamen, 7 January 2014 08:00
Changed by scheduling staff 14 December 2013
Show more similar (2)
Event Tentamen, 7 January 2013 08:00
Changed by scheduling staff 16 November 2012
Event Tentamen, 28 January 2012 09:00
Changed by scheduling staff 31 March 2012
August 2011
Bengt Molin posted 8 August 2011
Bengt Molin edited 8 August 2011

 ¶

Videogenomgång av tentamen 24 maj 2011

Flash ström Windows media ström Högerklicka för att ladda ner för Ipod

 

commented 13 August 2011

Hej Bengt,

Jag undrar bara var någonstans jag kan hitta de fullständiga läsningar på tentamen som gick 20110524?

mvh

Miroslav

Miroslav Pajic tagged with tentamen. 13 August 2011

Miroslav Pajic tagged with tenta. 13 August 2011

Teacher commented 13 August 2011

Lösningar till tentan i maj hittar du i kursplanering till höger.

 
Bengt Molin posted 8 August 2011
Bengt Molin edited 8 August 2011

Läsåret 2011-2012 går båda kursomgångarna av IE1202 i period 1.

 
June 2011
Bengt Molin posted 7 June 2011
 
Feedback News