News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2015
Event Omtenta, 7 January 2016 14:00
Changed by scheduling staff 26 November 2015
September 2013
Victor Engström posted 16 September 2013

Victor Engström tagged with Analog elektronik. 16 September 2013

Teacher commented 16 September 2013

Just det. Jag vill att ni dokumenterar er konstruktion ( i lab 1 förförstärkaren) med handräkningar, verifiering med simulering, redovisning av mätresultat och en slutsats.

 
One person like the post
Victor Engström posted 9 September 2013

Victor Engström tagged with Analog elektronik. 9 September 2013

Teacher commented 9 September 2013

Den här uppgiften har jag gjort för att ni skall få träna på att sätta upp kretsekvationer.

1. Återkopplingen sker till minusingången.

2. Utgången kommer på grund av den höga förstärkningen i OP att drivas så att potentialen på plus- och minusingången blir lika.

3. Det går inga strömmar in i OP på dess ingångar.

4. Ställ upp kretsekvationer så att du kan lösa ut strömförstärkningen IUT/IIN

Vi har hittills bara pratat om spänningsförstärkning, dvs. vi har spänning på både ingång och utgång. Man kan göra strömförstärkare också så att strömmen på utgången beror direkt av strömmen på ingången till förstärkaren. Om du ritar upp hur strömmar går i kopplingen och ställer upp kretsekvationer så fixar du det nog. Generellt sett kan förstärkare styras av både ström och spänning på ingången och ge både ström och spänning på utgången. Då finns det fyra kombinationer av förstärkninguttryck.

 
May 2013
Event Tentamen, 7 January 2014 08:00
Changed by scheduling staff 14 December 2013
Show more similar (2)
Event Tentamen, 7 January 2013 08:00
Changed by scheduling staff 16 November 2012
Event Tentamen, 28 January 2012 09:00
Changed by scheduling staff 31 March 2012
August 2011
Bengt Molin posted 8 August 2011
Bengt Molin edited 8 August 2011

 ¶

Videogenomgång av tentamen 24 maj 2011

Flash ström Windows media ström Högerklicka för att ladda ner för Ipod

 

commented 13 August 2011

Hej Bengt,

Jag undrar bara var någonstans jag kan hitta de fullständiga läsningar på tentamen som gick 20110524?

mvh

Miroslav

Miroslav Pajic tagged with tentamen. 13 August 2011

Miroslav Pajic tagged with tenta. 13 August 2011

Teacher commented 13 August 2011

Lösningar till tentan i maj hittar du i kursplanering till höger.

 
Bengt Molin posted 8 August 2011
Bengt Molin edited 8 August 2011

Läsåret 2011-2012 går båda kursomgångarna av IE1202 i period 1.

 
June 2011
Bengt Molin posted 7 June 2011
 
Bengt Molin posted 7 June 2011
 
May 2011
Oussama Chammam posted 25 May 2011
Teacher commented 25 May 2011

När spänningen på gate ändras följer source med, transistorn arbetar som sourceföljare och det blir ingen teckenändring i motkopplingsslingan så OP är motkopplad.

Utgå från Uin=0. Då flyter ingen ström genom R, dioden och transistorn  UGS borde då ligga precis på tröskelspänningen. När vi nu ökar Uin kommer strömmen att öka genom transistorn enligt Uin/R. Operationsförstärkaren driver utgången på Op för att ge UGS så att precis den strömmen erhålls. Transistorn fungerar nu som spänningsstyrd strömgenerator eftersom den arbetar i mättnadsområdet. Transistorn kommer aldrig att kunna gå in i linjära området eftersom spänningen måste ligga UT under spänningen på gate för att detta skall inträffa. Ökar vi Uin ytterligare så kommer Op att kunna hålla motkopplingen så länge Uutop kan öka. När utspänningen från op når matningsspänningen kommer motkopplingen att brytas om vi ökar Uin ytterligare. Då kommer utspänningen från op att ligga kvar på VDD eftersom den ligger bottnad, men spänningen mellan plus- och minusingången dras isär när motkopplingen bryts.

Felet i ditt resonemang är ekvation A, det inträffar aldrig. Du skall ersätta den med U_GS=U_DS.

Operationsförstärkaren matar ut spänning för att ge 0V mellan ingångarna. Den driver nätet som ligger i slingan så att spänningarna på plus- och minusingångarna drivs ihop så länge det är en korrekt motkoppling med hög råförstärkning.

Uppgift 2a var lätt, den skall alla kunna inse och ha rätt på.

Uppgift 2b var knepigare och lösningen ger en andragradsekvation. Jag la till en kommentar på förstasidan att uppgifterna inte ligger i svårighetsordning. Jag ska precis börja rätta tentamen. Om din lösning är enligt ovan blir det ju inte 0p på uppg 2b eftersom du ställt upp ekvation B rätt.

commented 25 May 2011

Tack för svaret,

jag kan förstå att UGS är alldrig större än UDS:

U_DS = 8V - 2.2V – R * I_D 

U_GS = Uut - 2.2V – R * I_D     (där Uut kan varjera mellan 0V och 8V)

=>        U_GS  = <  U_DS

Men det jag inte förstår är att UGS inte kan bli 0.8V mindre än UDS, dvs. att U_DS = U_GS - 0.8V inte kan inträffa??? t.ex. då Uut=7.2V

menar Du att U_GS=U_DS gäller alltid (så länge vi är i mättnadsområde), varför då?

Teacher commented 25 May 2011

U_GS kan visst bli 0,8 V mindre än U_DS, däremot kan inte U_DS bli 0,8 V mindre än U_GS. Kravet för att transistorn kan arbeta i mättnadsområdet är att U_DS skall vara mindre än U_GS - U_T.  U_GS = U_DS gäller bara när op ger max utspänning = V_DD, då kan gate och drain anses hopkopplade potentialmässigt.

Hör jag det skramla när poletten trillar ner ;-)

 

commented 25 May 2011

Ja, nu ska Du höra att det skramlar för att det har nu "trillat ner på bodes normalform".. nej jag skojar...

Enkel matematik löste problemet:

Om U_DS = U_GS - 0.8V gäller så ger detta att  U_DS < U_GS vilket jag konstaterat i mitt föregående inlägg kommer aldrig hända då:
U_DS   > =   U_GS

Jag har råkat blanda mellan U_DS och U_GS därför blev det lite konstigt i mitt senaste inlägg..

Nu är saken klar, tack för hjälpen

Teacher commented 25 May 2011

OK, God natt!

 
Bengt Molin posted 24 May 2011
 
Oussama Chammam posted 22 May 2011
Teacher commented 22 May 2011

Första uttrycket är Uut när signalspänningen tas ut över Rc såsom man gör i figur 11.24. Ditt andra uttryck är Uut när du tar ut signalspänningen över Re såsom du gör i en emitterföljare, se figur 11.28.

Det blir alltså fel om du i figur 11.24 tar uttrycket för spänningen över Re som Uut. Signalspänningen är ju inte noll över strömgeneratorn B_ac*I_b!

commented 22 May 2011

Tack så mycket, nu förstår jag :)

 
Bengt Molin posted 22 May 2011
 
Ki Blomqvist Westerberg posted 17 May 2011
Teacher commented 17 May 2011

Ja, det är ok om du inte vet något annat

 
Bengt Molin posted 17 May 2011
 
Daniel Brodén posted 14 May 2011
Teacher commented 14 May 2011

Anmälan sker genom Daisy. Anmälan är nu stängd, men eftersom jag tolkar detta som att du vill anmäla dig så har jag anmält dig.

Om någon annan som inte har hunnit anmäla sig via Daisy har för avsikt att tentera 24 maj så går det bra att maila till mig, så gör jag anmälan. Det finns platser. Tentaadministrationen har bokat ytterligare en sal, tentan går i salarna E31, E32 och E35. Obs, KTH campus Valhallavägen.

 
Bengt Molin posted 12 May 2011
 
Mirza Frljuckic posted 9 May 2011

Mirza Frljuckic tagged with Mirza. 9 May 2011

Teacher commented 9 May 2011

Om du går till kurshemsida i menyn till höger hittar du alla kurswebbar för tidigare kursomgångar (för nuvarande kursomgång har jag använt KTH Social). Om du går in i aktiviteter under respektive kursomgång hittar du gamla tentor. Sista aktivitet i varje kursomgång är tentamen och omtentamen. 

 
Bengt Molin posted 6 May 2011
 
Bengt Molin posted 5 May 2011
 
Bengt Molin posted 3 May 2011
 
Bengt Molin posted 3 May 2011
Bengt Molin edited 3 May 2011

Jag har gjort några ändringar i kursplaneringen inför sista delan av salsundervisng

 ¶

Fredag 6/5 10-12 Föreläsning F12 om differentialförstärkare

Onsdag 11/5 10-12 Ö6, förberedelse av konstruktionsuppgift 3, övningsräkning

Onsdag 11/5 13-15 Ö7, övningsräkning, repetition

Kom gärna med förslag på vad jag skall ta upp på en repetition!

 
April 2011
Bengt Molin posted 26 April 2011
 
Bengt Molin posted 7 April 2011
 
Max Westermark posted 7 April 2011
Teacher commented 7 April 2011

Jag la upp det på Social igår eftermiddag. Titta under Kurswiki, kursplanering och lab 2.

 
Bengt Molin posted 6 April 2011
Bengt Molin edited 6 April 2011

Jag har fått denna fråga via mail: Får meddelandet "ERROR -- Subcircuit TL074 used by X_U2A is undefined" när jag försöker simulera OP:n tagen från biblioteket du lagt upp. Vet du vad problemet kan vara?

Svar: Ja det vet jag.

I simulations settings, under fliken Libraries måste du lägga till filen Egnakomp.lib till din design.

 
March 2011
Bengt Molin posted 30 March 2011
 
Bengt Molin posted 30 March 2011
 
Feedback News