Fråga:
En gammal tentauppgift behandlar ett förstärkarsteg. Man
blir ombedd att ändra på på kopplingen så att förstärkningen blir hälften så
stort jämför med innan. I facit föreslås att halva R_e kopplas bort mha av en
kondensator ... Men detta borde väl göra att förstärkningen blir ungefär
dubbelt så stor, eller tänker jag fel?

Av_gammal=Rc/Re (gammal konstruktion)

Av_ny=Rc/(Re/2)=2*Av_gammal  (föreslagen ny konstruktion)

Tenta: Januari 2010 upp 6c

Svar:
Du tänker helt rätt. Om jag minns rätt så ändrade jag
texten i uppgiften på tentan. Glömde väl ändra i den version jag lade upp på
kurswebben.