i figure 11.24, sid 293 i boken, så beräknas U_ut utgående från strömmen som flyter genom R_c och man får:

U_ut=-B_ac*I_b*R_c

Blir det rätt då man räknar U_ut utgående från strömmen genom R_e? man får då:

U_ut=B_ac*I_b*R_e + I_b*R_e = (B_ac + 1)*I_b*R_e

Förstärknings uttrycket blir också annorlunda... stämmer detta ändå eller är det vår approximation (med att eleminera r_0) som gör att det blir fel?