Sorry, jag hade ändrat inlämningstiden i Bilda men glömt att jag måste publicera det. Nu ska det vara fixat så att det går att lämna in MOS-uppgiften i Bilda.