Jag har gjort några ändringar i kursplaneringen inför sista delan av salsundervisng

 

Fredag 6/5 10-12 Föreläsning F12 om differentialförstärkare

Onsdag 11/5 10-12 Ö6, förberedelse av konstruktionsuppgift 3, övningsräkning

Onsdag 11/5 13-15 Ö7, övningsräkning, repetition

Kom gärna med förslag på vad jag skall ta upp på en repetition!