Fråga: Jag har en fråga angående lab 2. När man ska rita ett fullständigt kopplingsschema, ska allt som finns med i det principiella blockschemat finnas med eller är det bara ett schema över oscillatorn du vill ha?

Svar:

Kravet är mest till för att vara en hjälp för er när ni ska koppla. Min
erfarenhet är att många studenter sitter med flera informationskällor
framför sig på lab (datablad etc) vilket gör att man inte har full koll på
alla förbindelser som skall göras. Om ni har ett schema (och då menar jag
komponentnivå, inte blockschema) som ni kopplar efter kommer det att gå
snabbare att koppla och det blir rätt. Det är också lättare att hitta i
kopplingen när ni ska följa signalen och mäta med oscilloskopet.

Så svaret är: Rita ett fullständigt schema över hela kopplingen. Det behöver
inte vara datorritat. Det kan vara handritat om det går snabbare. Ett litet
tips om du ritar schemat i Orcad Capture: Om du dubbelklickar på komponenten
så att du får upp fönstret med properties kan du ändra Designator: A, B, C
eller D så väljer du vilken OP i kapseln med fyra op som du använder.