Läsåret 2011-2012 går båda kursomgångarna av IE1202 i period 1.