Rättelse lab-PM: Sid 20 texten på mitten + figur. Skall vara Q22 istället för Q12.