Ett förtydligande av MOS-uppgift 3a:

Gör ett likspänningssvep och simulera överföringskarakteristiken för förstärkaren. Bestäm spänningsförstärkningen för småsignaler från nod In till nod Ut i den del av kurvan där förstärkningen är hög.