Jag har fått några frågor om förberedelse lab 1:

Är det okej att motivera fråga nr 4 med en simulering i PSPICE eller ska detta göras för hand?

Svar:

Jag antar att du menar fråga nummer fyra för TDA2030: Jag tycker du ska räkna för hand. Vill du sedan verifiera med en simulering är det OK men inte nödvändigt. Men det finns ingen simuleringsmodell i Spice för TDA2030.

Det står i uppgiften: R5 och C8 är inte monterade på förstärkarekortet. Ska man alltså inte räkna med dessa i beräkningarna?

Svar: Precis, det är därför jag har skrivit så. Vad kommer man att få för övre gränsfrekvens om dessa komponenter inte är monterade?