Embedded Electronics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Recent exams with answers

EXAM 20180601 with answers

EXAM 20180817 with answers

EXAM 20190603 with Solutions

EXAM 20190823 with answers

Intended learning outcomes

This course provides basic knowledge of circuit theory and electronics. It also provides knowledge of the various devices that can be found in a microcontroller and how these are supposed to be used.

This means that the student after completing the course will be able to

 • design, implement and demonstrate a circuit that is controlled by a microcontroller
 • explain the basic electrical and magnetic concepts
 • describe passivec omponents and electrical networks
 • perform network calculation and simulations of electrical nets
 • analyze basic electrical circuits
 • choose components in a circuit design
 • conduct measurements on electrical circuits.

Course main content

 • The microcontroller as an embedded system component.
 • Input and output devices in a microcontroller.
 • Charge, voltage, current, power and energy.
 • Electrical and magnetic fields.
 • Kirchhoff's laws and Ohm’s law.
 • Basic functions of components R,L,C, diode, transistor,operational amplifier and the transformator.
 • DC and AC voltage/currents.
 • Independent and dependent sources.
 • Circuit analysis with mesh and node ananlysis, superposition and Thevenin/Norton equivalents.
 • Transients in RC/RL-nets. 
 • Analyse RLC-nets including resonance circuits using the phasor method.

Recommended prerequisites

 • SF1689/SF1690 Basic Course in Mathemathics
 • SF1625/SF1685 Calculus in One Variable
 • SF1624/SF1684 Algebra and Geometry
 • ID1018 Programming

 

Teachers

Feedback News