CINTE 1 Reflektionsseminarium P4 grupp 3 och 4

Båda grupperna samlas fredag 19/5 kl 1300 i sal Ka-205.