Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Thu 1 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-210
Thu 8 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-210
Thu 15 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-210
Thu 22 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-210
Thu 29 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 5 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-210
Thu 6 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Wed 12 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Mark T Smith
Location Ka-Sal A
Thu 13 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Mark T Smith
Location Ka-304
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Mark T Smith
Location Ka-302
Feedback News