Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Gerald Q Maguire Jr
Location Ka-205
Note: Frl 1
Tue 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Marina Petrova
Location Ka-301
Note: Frl 2
Wed 31 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Konrad Tollmar
Location Ka-301
Note: Frl 3
Fri 2 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jan Ingemar Markendahl
Location Ka-301
Note: Frl 4
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-301
Note: Frl 5
Tue 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anders Västberg
Location Ka-205
Note: Frl 6
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-301
Note: Övn 1
Mon 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anders Västberg
Location Ka-301
Note: Frl 7
Wed 14 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-308
Note: Övn 2
Fri 16 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anders Västberg
Location Ka-208
Note: Frl 8
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-208
Note: Övn 3
Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Slimane Ben Slimane
Location Ka-301
Note: Frl 9
Fri 23 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-208
Note: Övn 4
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Slimane Ben Slimane
Location Ka-301
Note: Frl 10
Tue 27 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-208
Note: Övn 5
Tue 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Slimane Ben Slimane
Location Ka-301
Note: Frl 11
Wed 28 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Ka-308
Note: Övn 6
Fri 30 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Gerald Q Maguire Jr
Location Ka-301
Note: Frl 12
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location Ka-303
Tue 4 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 1
Tue 4 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 1
Thu 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Marina Petrova
Location Ka-205
Note: Frl 13. Utanför modul
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-204
Note: Sem 2
Tue 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 2
Tue 11 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 3
Wed 12 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 3
Thu 13 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location Ka-303
Fri 14 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 4
Fri 14 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location Ka-303
Note: Sem 4
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location Ka-303, Ka-304
Thu 10 jan 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Västberg
Location Ka-301
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 14:00-18:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Västberg
Location Ka-301
Feedback News