Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-303
Wed 23 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-304
Thu 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-303
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-210
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-210
Wed 6 feb 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-209
Note: Lab 1 Group 1
Week 7 2019 Show in My Schedule
Wed 13 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-304
Thu 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Week 8 2019 Show in My Schedule
Wed 20 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Thu 21 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Week 9 2019 Show in My Schedule
Wed 27 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Thu 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-308
Fri 1 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-209
Note: Lab 2 Group 2
Week 10 2019 Show in My Schedule
Thu 7 mar 13:00-14:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-204
Week 11 2019 Show in My Schedule
Fri 15 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Elena Dubrova
Location Ka-303, Ka-304
Feedback News