Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-301
Note: F1
Tue 28 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal A
Note: F2
Wed 29 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: F3
Thu 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: Ö1
Week 36 2018 Show in My Schedule
Fri 7 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-203
Note: Lab 1
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: F4
Tue 11 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-203
Note: Lab 2
Wed 12 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: F5
Fri 14 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: Ö2
Week 38 2018 Show in My Schedule
Wed 19 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: F6
Fri 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal A
Note: Ö3
Fri 21 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-203
Note: Lab 3
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-301
Note: F7
Tue 25 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Note: Lab 4
Wed 26 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal A
Note: Ö4
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal A
Note: F8
Wed 3 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Note: Lab 5
Wed 3 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: F9
Fri 5 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal C
Note: Ö5
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Note: Lab 6
Wed 10 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Note: Lab 7
Fri 12 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-Sal A
Note: Ö6
Week 43 2018 Show in My Schedule
Mon 22 oct 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-205, Ka-Sal B, Ka-Sal C
Feedback News