News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

March 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
Administrator Carl-Mikael Zetterling edited 25 March 2019

Room 302 (aka MentorSpace)¶

Use this time to continue soldering Lab 1.¶

(No teacher present, help each other)¶Scheduling staff edited 27 March 2019

5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f510b39f20-135c-494c-b6f0-a65cab57710e

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Administrator Carl-Mikael Zetterling edited 25 March 2019

Teacher: Prof. Mark Smith¶

Room: 302 (aka MentorSpace)¶

Bring your lab kit and start soldering Lab 1.¶Scheduling staff edited 27 March 2019

5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f510b39f20-135c-494c-b6f0-a65cab57710e

 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Feedback News