Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-303
Note: F1
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-301
Note: F2
Fri 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-204
Note: F3
Fri 2 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-205
Note: F4
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Nikola Ivanisevic
Location: Ka-303
Note: Ö1
Thu 8 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-208
Note: F5
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Nikola Ivanisevic
Location: Ka-210
Note: Ö2
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Muhammad Waqar Hussain
Location: Ka-303
Note: F6
Fri 16 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-204
Note: F7
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Panagiotis Chaourani
Location: Ka-210
Note: Ö3
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-303
Note: F8
Thu 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-304
Note: F9
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Panagiotis Chaourani
Location: Ka-210
Note: Ö4
Tue 4 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-303
Note: F10
Thu 6 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Muhammad Waqar Hussain
Location: Ka-303
Note: F11
Fri 7 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-204
Note: F12
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Muhammad Waqar Hussain
Location: Ka-208
Note: Ö5
Wed 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-303
Note: Ö6
Week 2 2019 Show in My Schedule
Thu 10 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Ana Rusu
Location: Ka-205
Fri 11 jan 09:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Ana Rusu
Fri 11 jan 14:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Ana Rusu
Feedback News