Hej,

Lärarna har fått några frågor om hur man hittar detaljinformation om innehållet på våra föreläsningar och övningar.

Den här webbplatsen har en meny som finns till vänster på sidan, eller längst ner om ditt webbläsarfönster är smalare än en viss gräns. Under "Allmänt" i menyn finns bland annat Föreläsningar och Övningar.

Webbsidan Föreläsningar har kortfattat innehåll för varje föreläsning. För varje föreläsning finns också en lista som anger vilka delar av kurslitteraturen som hör dit. De presentationsbilder som kommer att visas på föreläsningarna finns också, men uppdateras efter föreläsningen med en kompletterad version.

Webbsidan Övningar har kortfattat innehåll för varje övning. För varje övning finns också exempelsamling (till just den övningen) och lösningsförslag. Om det finns presentationsbilder till en övning så är de bilderna tillgängliga på webbsidan Övningar.

med vänliga hälsningar
    F Lundevall