Hemlab 3 redovisas inte längre

Från och med hösten 2014 tar vi inte längre emot redovisningar av nuvarande hemlab 3 (om trådar och synkronisering).

Lab-PM och programvara för hemlab 3 kommer att finnas kvar under läsåret 2014-2015. Hemlab 3 är bra hjälp när du studerar till tentan.

Om du har gjort alla salslabbar och hemlabbar utom hemlab 3, mejla till oss så rapporterar vi labbkursen som godkänd. Du måste vara terminsregistrerad, och betygsdatum blir datumet när vi får ditt mejl. För information om terminsregistrering, se webbsidan "Kursregistrering och labb-bokning".

Inför nästa läsår planerar vi större ändringar i labbkursen, med nya labbar som får nya namn.