Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2021 Show in My Schedule
Tue 13 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Thu 15 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Sergey Dvinskikh
Location: Digital
Tue 20 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Sergey Dvinskikh
Location: Digital
Thu 22 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Sergey Dvinskikh
Location: Digital
Week 17 2021 Show in My Schedule
Tue 27 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Thu 29 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Week 18 2021 Show in My Schedule
Tue 4 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Thu 6 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Week 19 2021 Show in My Schedule
Tue 11 may 15:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Inna Soroka
Location: Digital
Week 22 2021 Show in My Schedule
Thu 3 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Sergey Dvinskikh
Location: Digital
Feedback News