Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 19 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sergey Dvinskikh
Location K53
Thu 21 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Thu 28 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Tue 2 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Thu 4 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Inna Soroka
Location K53
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sergey Dvinskikh
Location K53
Tue 9 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sergey Dvinskikh
Location K53
Thu 11 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Sergey Dvinskikh
Location K53
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Thu 25 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Tue 7 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Inna Soroka
Location K53
Thu 9 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Inna Soroka
Location K53
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Sergey Dvinskikh
Location M33
Feedback News