Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Åsa Emmer
Location K53
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Åsa Emmer
Location K53
Wed 31 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Åsa Emmer
Location K53
Thu 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Åsa Emmer
Location K53
Fri 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Eric Tyrode
Location L21
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Eric Tyrode
Location K53
Tue 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Eric Tyrode
Location K53
Wed 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Eric Tyrode
Location K53
Thu 8 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Eric Tyrode
Location K53
Fri 9 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Eric Tyrode
Location Q11
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Eric Tyrode
Location D35
Tue 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Zoltan Szabo
Location K53
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Zoltan Szabo
Location K53
Thu 15 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Zoltan Szabo
Location D32
Fri 16 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Zoltan Szabo
Location U21
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Zoltan Szabo
Location K53
Tue 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Zoltan Szabo
Location K53
Wed 21 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Zoltan Szabo
Location K53
Thu 22 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Zoltan Szabo
Location D35
Fri 23 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Zoltan Szabo
Location D35
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Tue 27 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Wed 28 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Thu 29 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Tue 4 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Wed 5 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Thu 6 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Zoltan Szabo, Åsa Emmer, Eric Tyrode
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Zoltan Szabo
Note: Frivillig konsultation
Tue 8 jan 09:00-11:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Zoltan Szabo
Note: Frivillig konsultation
Thu 10 jan 14:00-20:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Zoltan Szabo
Location U41
Feedback News