Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 48 2020 Show in My Schedule
Fri 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 2 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: B2
Wed 2 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: B2
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: D1
Mon 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: D1
Wed 9 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 9 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 11 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: K1
Fri 11 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: K1
Week 2 2021 Show in My Schedule
Mon 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: Q21, Q24
Mon 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: Q21, Q24
Week 14 2021 Show in My Schedule
Tue 6 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location: B22
Feedback News