Biotechnology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KH1223 Bioteknik 7,5 hp

Biotechnology

Bioteknik är ett samlingsnamn för de tekniker som använder sig av levande organismer eller ämnen som härstammar från levande materia. Exempel på områden där biotekniken är viktig är läkemedel, livsmedel, tvättmedel och vattenrening. I ämnet bioteknik ingår vetenskaperna biokemi och mikrobiologi som är läran om cellens kemi respektive läran om mikroorganismer.

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområde: Bioteknik, teknik

Kursnivå (A-D): B

Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Feedback News