Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 19 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 15 2018 Show in My Schedule
Wed 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Fri 13 apr 08:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 16 2018 Show in My Schedule
Mon 16 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Tue 17 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Thu 19 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Fri 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 17 2018 Show in My Schedule
Mon 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Fri 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 18 2018 Show in My Schedule
Wed 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 19 2018 Show in My Schedule
Mon 7 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Wed 9 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Week 20 2018 Show in My Schedule
Mon 14 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: M1
Thu 17 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Johann Packendorff
Location: F2
Feedback News