Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M2
Note: Frl 7
Tue 31 oct 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Wed 1 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 9
Wed 1 nov 10:00-11:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Wed 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 9
Fri 3 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: Inställd/cancelled
Week 45 2017 Show in My Schedule
Mon 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M2
Note: Frl 8
Mon 6 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Tue 7 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 10
Tue 7 nov 16:00-17:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Wed 8 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 10
Wed 8 nov 14:00-15:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M24
Note: RS
Week 46 2017 Show in My Schedule
Mon 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M2
Note: Frl 9
Tue 14 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 11
Tue 14 nov 13:00-14:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: V23
Note: RS
Wed 15 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 11
Wed 15 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M24
Note: RS
Thu 16 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Thu 16 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Thu 16 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Thu 16 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Thu 16 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Thu 16 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Week 47 2017 Show in My Schedule
Mon 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M2
Note: Frl 10
Mon 20 nov 13:00-14:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M23
Note: RS
Tue 21 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 12
Wed 22 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 12
Wed 22 nov 13:00-14:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M33
Note: RS
Thu 23 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M33
Note: RS
Fri 24 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Fri 24 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Fri 24 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Fri 24 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Fri 24 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: FIL - Förberedelsetid
Fri 24 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Week 48 2017 Show in My Schedule
Mon 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M2
Note: Frl 11
Mon 27 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M36
Note: RS
Tue 28 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 13
Tue 28 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Wed 29 nov 10:00-11:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Thu 30 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 13
Fri 1 dec 09:00-10:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 1 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 1 dec 13:00-14:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 1 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 1 dec 15:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 1 dec 16:00-18:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Week 49 2017 Show in My Schedule
Mon 4 dec 10:00-11:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M23
Note: RS
Mon 4 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: B2
Note: Frl 12
Tue 5 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 14
Wed 6 dec 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M23
Note: RS
Thu 7 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övning 14
Thu 7 dec 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M32
Note: RS
Fri 8 dec 09:00-10:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 8 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 8 dec 13:00-14:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 8 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 8 dec 15:00-16:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Note: DIK - Förberedelsetid
Fri 8 dec 16:00-18:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Week 50 2017 Show in My Schedule
Mon 11 dec 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M36
Note: RS
Tue 12 dec 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M36
Note: RS
Tue 12 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: Wenström
Note: Uppsamling
Thu 14 dec 13:00-14:00 Räknestuga
HT 2017
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: M36
Note: RS
Week 3 2018 Show in My Schedule
Mon 15 jan 14:00-15:00 Tentamen
HT 2017
Examination
Location: D34
Feedback News