Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 45 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Hans Johansson, Nihad Subasic
Plats: M2
Anmärkning: Föreläsning 1 (8)
Tis 6 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Plats: M33
Anmärkning: Övning 1 (10)
Tis 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Plats: M33
Anmärkning: Övning 1(10)
Tis 6 nov 16:00-17:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson, Nihad Subasic
Plats: M33
Fre 9 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson
Plats: M33
Vecka 46 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Hans Johansson, Nihad Subasic
Plats: M2
Anmärkning: Föreläsning 2 (9)
Tis 13 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Plats: M33
Anmärkning: Inställd/ Cancelled
Tis 13 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Plats: M33
Anmärkning: Övning 2 (11)
Tis 13 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson, Nihad Subasic
Plats: M33
Ons 14 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Ons 14 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: FIL
Fre 16 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson
Plats: M33
Fre 16 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Fre 16 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: FIL
Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Hans Johansson
Plats: M2
Anmärkning: Föreläsning 3 (10)
Mån 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist
Plats: M33
Anmärkning: Övning 3 (12)
Ons 21 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Ons 21 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: FIL
Tors 22 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson
Plats: M33
Tors 22 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Tors 22 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: FIL
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Tis 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Hans Johansson
Plats: M2
Anmärkning: Föreläsning 4 (11)
Tis 27 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Övning Lärare: Hans Johansson, Anders Malmquist
Plats: M33
Anmärkning: Övning 4 (13)
Tors 29 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson
Plats: M33
Tors 29 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Tors 29 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: DIK
Tors 29 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Tors 29 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: DIK
Fre 30 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Anmärkning: Förberedelsetid
Fre 30 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: DIK
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Tis 4 dec 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2018
Räknestuga Lärare: Hans Johansson
Plats: M33
Tors 6 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboration
Plats: Wenström
Anmärkning: DIK
Vecka 2 2019 Visa i Mitt schema
Tis 8 jan 14:00-15:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen
Plats: M35
Feedback Nyheter