Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location M2
Note: Föreläsning 1 (8)
Tue 6 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Location M33
Note: Övning 1 (10)
Tue 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Location M33
Note: Övning 1(10)
Tue 6 nov 16:00-17:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location M33
Fri 9 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location M33
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location M2
Note: Föreläsning 2 (9)
Tue 13 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Location M33
Note: Inställd/ Cancelled
Tue 13 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Location M33
Note: Övning 2 (11)
Tue 13 nov 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location M33
Wed 14 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Wed 14 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: FIL
Fri 16 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location M33
Fri 16 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Fri 16 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: FIL
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location M2
Note: Föreläsning 3 (10)
Mon 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location M33
Note: Övning 3 (12)
Wed 21 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Wed 21 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: FIL
Thu 22 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location M33
Thu 22 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Thu 22 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: FIL
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location M2
Note: Föreläsning 4 (11)
Tue 27 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location M33
Note: Övning 4 (13)
Thu 29 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location M33
Thu 29 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Thu 29 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: DIK
Thu 29 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Thu 29 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: DIK
Fri 30 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Note: Förberedelsetid
Fri 30 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: DIK
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 15:00-16:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location M33
Thu 6 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location Wenström
Note: DIK
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 14:00-15:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location M35
Feedback News