Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 09:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson
Location M31
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location D3
Note: Frl 1 Intro
Wed 16 jan 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Fri 18 jan 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 2
Wed 23 jan 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter
Fri 25 jan 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 3
Wed 30 jan 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter
Fri 1 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 4
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 8
Wed 6 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter
Fri 8 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 9
Wed 13 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter
Fri 15 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 11
Wed 20 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter
Fri 22 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location Butter, Trötter
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Kjell Andersson, Ulf Sellgren
Location M3
Note: Frl 13
Feedback News